Дозатор за WC хигиена и ароматизиране Auto Janitor


Описание: Автоматизирана система за хигиенизиране на тоалетните и ароматизиране на въздуха.Възможност за едновременно обслужване на два писоара/тоалетни.
Програмиране за 30, 60, 90 дни