Дезинфектант за ръце

ЗЕВАСЕПТ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Дезинфектант на алкохолна основа за хигиенна дезинфекция на ръце. Бактерициден (вкл. TbB). Фунгициден.

ПРОДУКТОВИ СВОЙСТВА:

Готов за употреба продукт-не се изплаква–тестван и вписан в шестия списък на дезинфектанти на Немското ветеринарно дружество за хранително-вкусовата промишленост.

УПОТРЕБА: За хигиенна дезинфекция: 3-5 мл. от препарата се втриват за около 30 сек. (докато изсъхне) в ръцете.

СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ: При употребата на Зеевасепт е възможно да се появи зачервяване и леко парене на кожата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:  Зеевасепт не трябва да се използва при наличието на открити рани.

СЪСТАВ: 2-пропанол, вода. Не съдържа ароматизатори.

ДЕКЛАРАЦИЯ:

Символ на опасност: F леснозапалим  Указания за опасност:R 11 леснозапалим

Препоръки за безопасност: S 1 / 2 да се съхранява винаги затворен и далеч от деца. 7 съдът да бъде плътно затворен.16 да се държи далече от източници на запалване. Да не се пуши.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява само в оригинални опаковки, добре затворен. Да се съблюдават общите правила при работа със запалими течности.

АРТИКУЛЕН НОМЕР: 401 ОПАКОВКА: 5 л. туба

ПРОИЗВОДИТЕЛ: ЗЕЕВАЛД-ХЕМИ,