Течен сапун


АВОЛИН -течен сапун за ръце

Течният сапун Океан Аволин е подходящ за измиване на ръцете и тялото. Глицеринът поддържа кожата
мека и нежна и подобрява нейната еластичност. Благодарение на специалната си формула подобрява
ефикасността на средствата против изпотяване.
Начин на употреба:
Ръцете и тялото се измиват с течния сапун и се изплакват с вода.
Състав:
Анионни тензиди 5-15%, глицерин, парфюм и др.
Съвети за безопасност:
S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и
когато е възможно да се покаже етикетът.
Информационния лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.