Прах за цветно пране


ОКЕАН КОЛОР МАТ

Прах за цветно пране

Начин на употреба:
Подходящ за автоматични перални машини. Използва се за цветно пране.
Ефикасен и при ниска температура. Не е подходящ за копринени и вълнени тъкани.
Дозировка:
25 до 50 гр. от праха на 1 кг. сухо пране, в зависимост от степента на замърсяване.
Състав:
Нейоногенни ПАВ 5-15%, натриев метасиликат, натриев сулфат 15-30%,
ензими <5%, парфюмна композиция, натриев триполифосфат, ПВП
Рискови фрази (R-фрази):
R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
Съвети за безопасност (S-фрази).
S2 Да се пази далече от достъп на деца.
S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.
S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е
възможно да се покаже етикетът.
Само за промишлени и учрежденски нужди.